Contact

Wil je lid van T.W.I.S.T. worden? Dit kan voor €20 per jaar. Wil je vriend worden? Dit kan vanaf €10 per jaar. Klik hier voor meer informatie over lidmaatschap en vriendschap van de vereniging.

Mocht je een vraag, opmerking of iets anders kwijt willen aan het bestuur van T.W.I.S.T., neem dan contact met ons op via één van de volgende manieren:

Per e-mail: bestuur@studieverenigingtwist.nl
Per post: Faculteit der Geesteswetenschappen, Taalwetenschap (1163)
Studievereniging T.W.I.S.T.
Postbus 9515
2300 RA  Leiden

Hieronder vind je het rekeningnummer van TWIST.

NL72 INGB 000 16 12 125 t.n.v. Studievereniging TWIST