Contact

Mocht je een vraag, opmerking of iets anders kwijt willen aan het bestuur van T.W.I.S.T., neem dan contact met ons op via mail of per post!

Algemene mail: bestuur@studieverenigingtwist.nl
Voorzitter: voorzitter@studieverenigingtwist.nl
Secretaris: secretaris@studieverenigingtwist.nl
Penningmeester: penningmeester@studieverenigingtwist.nl
Assessoren: assessor@studieverenigingtwist.nl
Postadres: Faculteit der Geesteswetenschappen, Taalwetenschap (1163)
Studievereniging T.W.I.S.T.
Postbus 9515
2300 RA  Leiden
Rekeningnummer: NL72 INGB 000 16 12 125 t.n.v. Studievereniging TWIST