TWubjes

Wil jij je passie voor oud Germaanse poëzie met anderen delen? Wil jij een leuk groepje om wekelijks mee te kunnen borrelen? Misschien zoek jij nog steeds een gesprekspartner om je zelfverzonnen taal mee te spreken! Dan zijn onze TWubjes misschien wat voor jou!

TWubjes zijn groepjes van T.W.I.S.T.-leden die met elkaar bepaalde activiteiten ondernemen. TWubjes worden gevormd door de leden zelf, en ze organiseren zelf hun eigen activiteiten. De oprichter van een TWubje heeft een ‘voorzitterstaak’, hij/zij stelt een plaats en tijd voor om als TWubje bijeen te komen en bedenkt hoe het TWubje precies ingevuld kan worden. Andere leden kunnen zich aansluiten bij zo’n TWubje, die bijv. wekelijks of maandelijks bijeenkomt, en/of een eigen whatsapp of facebookgroep heeft.

Op het moment hebben we de volgende TWubjes:

Les francophiles
– Oprichters: Mare van Welzenis en Jeanne Printems
– Huidige deelnemers: Annemarie van Heerwaarden, Annemiek Vos, Cid Swanenvleugel, Franciscus Petrak, Gaby Voorbraak, Giel van Butselaar, Iza Boshove, Jeanne Printems, Jesper Tittse, Lieke van Zijl, Mare van Welzenis, Marit Postma, Maya Nachesa, Thom van Hugte en Wout Damen
– Beschrijving: Bonjour à tous! Les francophiles is een TWubje waarin alle francofielen hun hart op kunnen halen. Iedereen die een affiniteit heeft met de Franse taal is welkom om mee te doen! Of je nou je middelbare-school-Frans wilt ophalen, of fanatiek in het Frans droomt, iedereen kan zich bij ons voegen! Ook als je nog weinig tot geen ervaring hebt met de Franse taal. Door middel van het kijken naar Franse films en luisteren naar Franse muziek zul je een goed begin kunnen maken met je luistervaardigheid. Daarnaast proberen we natuurlijk zoveel mogelijk Frans met elkaar te spreken!
– Samenkomst: Wordt besproken via onze WhatsApp-groep

Svenska TWubben
– Oprichters: McKenna Faulkner, Charlotte van Elburg
– Huidige deelnemers: McKenna Faulkner, Wout Damen, Charlotte van Elburg, Gaby Voorbraak, Annemarie van Heerwaarden, Flora van der Erve, Oda Amalie Rogne Vik, Juul Tuynman, Thom van Hugte, Robin Sanchez van Ginkel
– Beschrijving: Deze TWub wil onder andere focussen op het gezamenlijk leren van de Zweedse taal door middel van samen oefenen onder het genot van typisch Zweedse delicatessen. Daarnaast vieren ze graag samen Zweedse feestdagen, kijken ze films en luisteren ze graag samen naar Zweedse muziek. Kortom, een klein beetje Zweden naar Leiden gebracht!
– Samenkomst: Hopelijk één keer per week in een openbare ruimte zoals Van Wijkplaats. Voor het bakken van de Zweedse delicatessen of het kijken van een film is er eventueel ook ruimte bij McKenna thuis! Een vaste dag moet nog besloten worden via de WhatsApp-groep. Voor bepaalde vieringen (zoals fredagsmys går ju inte på en torsdag eller) proberen we de bijbehorende data aan te houden als dat in onze agenda’s past.

TW-UB
– Oprichters: Tessa Bos, Lorenzo Oechies, Guus Pechler, Nina Penning, Jur Timmerman, Mare van Welzenis
– Huidige deelnemers: Danique van Aalst, Tessa Bos, Emmi de Natris, Lorenzo Oechies, Guus Pechler, Nina Penning, Luuk Suurmeijer, Jur Timmerman, Mare van Welzenis
– Beschrijving: In barre tijden van tentamenweken en scriptiestress kan het soms moeilijk zijn om je motivatie te vinden om te gaan studeren. Hiervoor is de TW-UB in het leven geroepen: wij motiveren elkaar door samen af te spreken in de UB! Natuurlijk doen we het voornamelijk voor de koffiepauzes, maar als je dan toch in de UB bent, kun je net zo goed even aan je scriptie gaan werken.
– Samenkomst: Wordt besproken via onze WhatsApp-groep. 

De Fâreniging
Oprichter(s) van het TWubje: Maxime Tulling, Marianne de Heer Kloots, Gerard Spaans en Gouming Martens
Invulling van het TWubje: Ga jij bestuur Fârfâf ook zo missen? Geen zorgen, want ze hebben een TWubje opgericht! De Fâreniging huurt om de zoveel tijd een roeiboot of paar kano’s om met elkaar te gaan varen.
Huidige deelnemers: Maxime Tulling, Marianne de Heer Kloots, Gerard Spaans, Isabella Jordanoska Cid Swanenvleugel en Gouming Martens
Plaats en tijd: Onregelmatig, bij mooi weer en goed humeur. Bijeenkomsten worden gepland via de Fârchat of de Fârapp.
TWubulum
– Oprichters: Pascale Eskes, Maarten van der Velden, Gerard Spaans, Ivo Boers
– Huidige deelnemers: Pascale Eskes, Maarten van der Velden, Gerard Spaans, Ivo Boers, Marianne de Heer Kloots, Rogier te Paske, Thomas Castelein, Cid Swanenvleugel
Beschrijving: In het holst van de nacht, tussen de Zuid-Limburgse heuvels lopen een paar taalwetenschappers. Ze zijn zojuist door de TWeekendorganisatie in een gehuchtje genaamd Gasthuis, recht voor een café, waar ze eerst een paar biertjes genuttigd hebben voordat zij aan de lange voettocht begonnen, gedropt. Ze zijn melig, lichtelijk aangeschoten en spreken over hoe het Nederlands zich zou moeten ontwikkelen. Kortom, de perfecte omstandigheden om een TWubje op te richten. En zo gebeurde het, daar in Bruisterbosch. Tijdens het TWeekend van maart 2015 werd het allereerste TWubje van TWIST opgericht, genaamd TWubulum. Inmiddels heeft onze nieuwe versie van het Nederlands zich ontwikkeld tot het Nederlands 2.18 (NLTW18). Wij houden ervan bijeen te komen om onder genot van verscheidene hapjes en drankjes het Nederlands 2.18 en allerlei andere willekeurige dingen te bespreken. Ook koken we zo nu en dan tezamen en brengen we bezoekjes aan onze favoriete horecagelegenheden.
Samenkomst: Onregelmatig. We passen ons aan de beschikbaarheid van de deelnemers aan. We bespreken deze in onze WhatsApp-groep.

– Naam: Wubulum
– Ørpixtir: Paξale Eξes, Määrdt van der Vьeld, Geerdard Eψaansx, Iveau Bursx.
Haydige dьeelnьemir: Paξale Eξes, Määrdt van der Vьeld, Geerdard Eψaansx, Iveau Bursx, Marianne de Eérd Elkeauc, Ρgiird te Paξe, Þeaumas Kacelein, Sid Słäälnvøølg.
Bərsxīving: In oĺcet des naxc, tyßx den Zayd-Limbyrgsxen ьööĺv leaupən ən paard täälłetensxäppir. Zə zīn zeauγιayc deaurd də Wiikendorganiisação in ənem gəýxtulo gənamən Gasþays, rext veaurd ənem kafer, łaarζe eerdc ən paard biirdula gənottigən ébbən veaurddacī aan den langen vuttoxt bəgonnən, gədrøppən. Zə zīn melig, lixtəlīk aangəsxeautən en erψekən eaurv ú Neerdlancxet zix onwikkələn mutən zol. Kortom, də perfektə ømcändigeíd om ən Wubulum op tə rixtən. En zeau gəbiir ét, daard in Erbayrcbosx. Tīdənšet Wikend van maardt 2015 łerðet allreercə Wubulum van WIC opgəroxtən, gənamən Wubulum. Inmiddəlsx eéxt onzə niiułə versão des Neerdlancx zix onwokkələn toþet Neerdlancx 2.18 (NLW18). Łī oĺdən ervan bīeen tə keaumən om ornd gənot van vərsxeidənən âppula en erdänkula ét Neerdlancx 2.18 en allərlei arndə łilləkørigə dьing tə bərψekən. Eauk keaukən łe zeau Ν en dan təramən en erbengən łe bərukula aan onzən faveauriitən ëäűrьekägilьeginьeíd.
Samənkomc: ornegəlmatig. Łe paßən ons aan də bəsxikbaarðeid der dьeelnьemir aan. Łe bərψekən derə in onzər Łácärpgup.

Iers TWubje
– Oprichters: Anouk Mudde, Cid Swanenvleugel, Dinette van der Weit
– Huidige deelnemers: Anouk Mudde, Cid Swanenvleugel, Dinette van der Weit, Ivo Boers, Isabella Jordanoska, Gosse Minnema, Gerard Spaans, Abel Warries
– Beschrijving: Na een inspirerende lezing van taalwetenschapper Brian Ó Curnáin als linguïstisch hoogtepunt van een prachtige reis naar het feeërieke Dublin, alwaar we ook op de hoogte werden gebracht van het prachtige Keltische Iers (Gaelic genaamd), een taal die volgens bovengenoemde hoogstwaarschijnlijk over om en nabij 18 jaar uitgestorven zal zijn, zien wij ons genoodzaakt om te trachten het Gaelic, wat doorspekt is met taalwetenschappelijke Spielerei als lenitie en eclipsis, voor dit naderend onheil te behoeden en daarom roepen we bij dezen het Iers TWubje in het leven, teneinde, met behulp van de twee ons ter beschikking staande studieboeken, onze kennis alsook onze conversationele vaardigheden in het Gaelic te doen toenemen. Kom je ook? Stuur een berichtje naar één van de oprichters, dan word je toegevoegd aan onze Facebook- en Whatsappgroep.
– Samenkomst: Wij zijn voornemens wekelijks bijeen te komen en zo het Gaelic een hoopvollere toekomst toe te kunnen bieden.

De Spraakmakers
– Oprichters: Alain Corbeau
– Huidige deelnemers: Alain Corbeau, Thomas Castelein, Pascale Eskes, Rogier te Paske, Cid Swanenvleugel, Lotte Meester, Danilo Bliek, Lisa Steenkamer, Jelline Reutlinger, Wytze Wolthuizen, Simon Mulder, Roy Suttie, Dineke Ploeg, Jurriaan Borrelnoot, Stanley Jansen
– Beschrijving: Wij zijn de Spraakmakers. Wij maken talen. Omdat het leuk is, omdat het leerzaam is, omdat het is wat je zelf maar wilt. Ben jij er ook zo een? Sluit je dan bij ons TWubje aan en zie dat zelf talen maken ook nog eens gezellig is.
– Samenkomst: Wordt besproken via onze Facebookgroep. 

 

Mis jij nog een TWubje?  Stuur dan je voorstel voor een TWubje naar: bestuur@studieverenigingtwist.nl met:
– Voorgestelde (tijdelijke?) naam van het TWubje
– Namen oprichter(s) van het TWubje
– Invulling van het TWubje
– Aantal huidige deelnemers van het proto-TWubje
– Plaats en tijd van het TWubje, met informatie over hoe frequent het TWubje bijeen gaat komen
(Deze informatie kan natuurlijk nog altijd na het oprichten gewijzigd worden.)

! Let op, een TWubje kan pas gevormd worden als er minstens drie leden zijn die aan het TWubje deel willen nemen. Als je een TWubje wil vormen moet je dus eerst twee leden vinden die zich bij jou willen voegen, voordat je het voorstel naar het bestuur stuurt.