TWubjes

Wil jij je passie voor oud Germaanse poëzie met anderen delen? Wil jij een leuk groepje om wekelijks mee te kunnen borrelen? Misschien zoek jij nog steeds een gesprekspartner om je zelfverzonnen taal mee te spreken! Dan zijn onze TWubjes misschien wat voor jou!

TWubjes zijn groepjes van T.W.I.S.T.-leden die met elkaar bepaalde activiteiten ondernemen. TWubjes worden gevormd door de leden zelf, en ze organiseren zelf hun eigen activiteiten. De oprichter van een TWubje heeft een ‘voorzitterstaak’, hij/zij stelt een plaats en tijd voor om als TWubje bijeen te komen en bedenkt hoe het TWubje precies ingevuld kan worden. Andere leden kunnen zich aansluiten bij zo’n TWubje, die bijv. wekelijks of maandelijks bijeenkomt, en/of een eigen whatsapp of facebookgroep heeft.

Op het moment hebben we de volgende TWubjes:

Les francophiles

– Voorzitters: Mare van Welzenis en Jeanne Printems
– Huidige deelnemers: Annemarie van Heerwaarden, Annemiek Vos, Cid Swanenvleugel, Franciscus Petrak, Gaby Voorbraak, Giel van Butselaar, Iza Boshove, Jeanne Printems, Jelle Christiaans, Jesper Tittse, Lieke van Zijl, Mare van Welzenis, Marit Postma, Maya Nachesa, Thom van Hugte, Tom Brand, WingSi Chui en Wout Damen
– Beschrijving: Bonjour à tous! Les francophiles is een TWubje waarin alle francofielen hun hart op kunnen halen. Iedereen die een affiniteit heeft met de Franse taal is welkom om mee te doen! Of je nou je middelbare-school-Frans wilt ophalen, of fanatiek in het Frans droomt, iedereen kan zich bij ons voegen! Ook als je nog weinig tot geen ervaring hebt met de Franse taal. Door middel van het kijken naar Franse films en luisteren naar Franse muziek zul je een goed begin kunnen maken met je luistervaardigheid. Daarnaast proberen we natuurlijk zoveel mogelijk Frans met elkaar te spreken!
– Samenkomst: Wordt besproken via onze WhatsApp-groep

Svenska TWubben

– Voorzitter: McKenna Faulkner
– Huidige deelnemers: McKenna Faulkner, Wout Damen, Charlotte van Elburg, Gaby Voorbraak, Annemarie van Heerwaarden, Flora van der Erve, Oda Amalie Rogne Vik, Juul Tuynman, Thom van Hugte, Robin Sanchez van Ginkel, Annemiek Vos, Jelle Christiaans, Suze Geuke, Tijmen Huijting, Tom Brand, Maya Nachesa, Kambiz Nasseri en Anna Lina Litz
– Beschrijving: Deze TWub wil onder andere focussen op het gezamenlijk leren van de Zweedse taal door middel van samen oefenen onder het genot van typisch Zweedse delicatessen. Daarnaast vieren ze graag samen Zweedse feestdagen, kijken ze films en luisteren ze graag samen naar Zweedse muziek. Kortom, een klein beetje Zweden naar Leiden gebracht!
– Samenkomst: Hopelijk één keer per week in een openbare ruimte zoals Van Wijkplaats. Voor het bakken van de Zweedse delicatessen of het kijken van een film is er eventueel ook ruimte bij McKenna thuis! Een vaste dag moet nog besloten worden via de WhatsApp-groep. Voor bepaalde vieringen (zoals fredagsmys går ju inte på en torsdag eller) proberen we de bijbehorende data aan te houden als dat in onze agenda’s past.

ForTWissimo

– Voorzitters: Robin Sanchez van Ginkel en Veronica Voevodina
– Huidige deelnemers: Annemarie van Heerwaarden, Annemiek Vos, Jesper Tittse, Kambiz Nasseri, Maya Nachesa, Mare van Welzenis, McKenna Faulkner, Robin Sanchez van Ginkel, Rugile Dunauskaite, Thom van Hugte en Veronica Voevodina
– Beschrijving: ForTWissimo doelt op het maken, produceren, spelen en genieten van verschillende soorten muziek om de week. Daarnaast gaan ze op uitjes, naar bijvoorbeeld live bandjes, jamsessies en andere plaatselijke muzikale evenementen. Als het mogelijk is, willen ze zelfs optreden voor de rest van de vereniging! Dus, als je van muziek houdt – om te maken of om naar te luisteren of om over te praten – kom bij ForTWissimo!

“Music is a world within itself, with a language we all understand” – Stevie Wonder

The Bullet Journalists

– Voorzitters: Rosemarie van der Tol en Mare van Welzenis
– Huidige deelnemers: Rosemarie van der Tol, Mare van Welzenis, Wout Damen, Jeanne Printemps, Oda Vik, Annemiek Vos en Lieke van Zijl
– Beschrijving: The Bullet Journalists is een TWub voor iedereen die van plannen en/of knutselen houdt. We komen één keer per maand bijeen om onze bullet journals klaar te maken voor de komende maand. De TWub is bedoeld voor allerlei soorten bulletjournalers: de veteranen, de minimalisten, de kalligrafen, maar ook voor aspirant bulletjournalers! Kom en ontdek dit magische, gepersonaliseerde agendasysteem, dat veel van onze leden georganiseerd en geestelijk gezond houdt in hun studententijd. Breng je eigen knutselvoorraad mee en dan zorgen wij voor magazines en genoeg inspiratie om creatief en georganiseerd de maand door te komen! 

TW-UB

– Voorzitters: Danique van Aalst en Lorenzo Oechies
– Huidige deelnemers: Danique van Aalst, Tessa Bos, Emmi de Natris, Lorenzo Oechies, Guus Pechler, Nina Penning, Luuk Suurmeijer, Jur Timmerman, Mare van Welzenis
– Beschrijving: In barre tijden van tentamenweken en scriptiestress kan het soms moeilijk zijn om je motivatie te vinden om te gaan studeren. Hiervoor is de TW-UB in het leven geroepen: wij motiveren elkaar door samen af te spreken in de UB! Natuurlijk doen we het voornamelijk voor de koffiepauzes, maar als je dan toch in de UB bent, kun je net zo goed even aan je scriptie gaan werken.
– Samenkomst: Wordt besproken via onze WhatsApp-groep. 

TWubulum

– Voorzitter: Gerard Spaans
– Huidige deelnemers: Pascale Eskes, Maarten van der Velden, Gerard Spaans, Ivo Boers, Marianne de Heer Kloots, Rogier te Paske, Thomas Castelein, Cid Swanenvleugel
Beschrijving: In het holst van de nacht, tussen de Zuid-Limburgse heuvels lopen een paar taalwetenschappers. Ze zijn zojuist door de TWeekendorganisatie in een gehuchtje genaamd Gasthuis, recht voor een café, waar ze eerst een paar biertjes genuttigd hebben voordat zij aan de lange voettocht begonnen, gedropt. Ze zijn melig, lichtelijk aangeschoten en spreken over hoe het Nederlands zich zou moeten ontwikkelen. Kortom, de perfecte omstandigheden om een TWubje op te richten. En zo gebeurde het, daar in Bruisterbosch. Tijdens het TWeekend van maart 2015 werd het allereerste TWubje van TWIST opgericht, genaamd TWubulum. Inmiddels heeft onze nieuwe versie van het Nederlands zich ontwikkeld tot het Nederlands 2.18 (NLTW18). Wij houden ervan bijeen te komen om onder genot van verscheidene hapjes en drankjes het Nederlands 2.18 en allerlei andere willekeurige dingen te bespreken. Ook koken we zo nu en dan tezamen en brengen we bezoekjes aan onze favoriete horecagelegenheden.
Samenkomst: Onregelmatig. We passen ons aan de beschikbaarheid van de deelnemers aan. We bespreken deze in onze WhatsApp-groep.

– Naam: Wubulum
– Ørpixtir: Paξale Eξes, Määrdt van der Vьeld, Geerdard Eψaansx, Iveau Bursx.
Haydige dьeelnьemir: Paξale Eξes, Määrdt van der Vьeld, Geerdard Eψaansx, Iveau Bursx, Marianne de Eérd Elkeauc, Ρgiird te Paξe, Þeaumas Kacelein, Sid Słäälnvøølg.
Bərsxīving: In oĺcet des naxc, tyßx den Zayd-Limbyrgsxen ьööĺv leaupən ən paard täälłetensxäppir. Zə zīn zeauγιayc deaurd də Wiikendorganiisação in ənem gəýxtulo gənamən Gasþays, rext veaurd ənem kafer, łaarζe eerdc ən paard biirdula gənottigən ébbən veaurddacī aan den langen vuttoxt bəgonnən, gədrøppən. Zə zīn melig, lixtəlīk aangəsxeautən en erψekən eaurv ú Neerdlancxet zix onwikkələn mutən zol. Kortom, də perfektə ømcändigeíd om ən Wubulum op tə rixtən. En zeau gəbiir ét, daard in Erbayrcbosx. Tīdənšet Wikend van maardt 2015 łerðet allreercə Wubulum van WIC opgəroxtən, gənamən Wubulum. Inmiddəlsx eéxt onzə niiułə versão des Neerdlancx zix onwokkələn toþet Neerdlancx 2.18 (NLW18). Łī oĺdən ervan bīeen tə keaumən om ornd gənot van vərsxeidənən âppula en erdänkula ét Neerdlancx 2.18 en allərlei arndə łilləkørigə dьing tə bərψekən. Eauk keaukən łe zeau Ν en dan təramən en erbengən łe bərukula aan onzən faveauriitən ëäűrьekägilьeginьeíd.
Samənkomc: ornegəlmatig. Łe paßən ons aan də bəsxikbaarðeid der dьeelnьemir aan. Łe bərψekən derə in onzər Łácärpgup.

Mis jij nog een TWubje?  Stuur dan je voorstel voor een TWubje naar bestuur@studieverenigingtwist.nl met:
– De voorgestelde naam van het TWubje
– De namen van de voorzitter(s) van het TWubje (maximaal 2)
– Aantal huidige deelnemers van het proto-TWubje (minimaal 5, inclusief de voorzitters)
– Duidelijk en concreet doel van het TWubje
– Plaats en tijd van het waarop het TWubje bijeen zal komen, met informatie over hoe frequent het TWubje bijeen gaat komen

Al deze informatie kan na het oprichten nog altijd gewijzigd worden, mits het doorgegeven wordt aan het bestuur.

Let op, een TWubje kan pas gevormd worden als er minstens 5 T.W.I.S.T-leden (of vrienden) zijn die aan het TWubje deel willen nemen. Dit aantal is inclusief de voorzitters. Als je een TWubje wil vormen moet je dus eerst genoeg leden vinden die zich bij jou willen voegen, voordat je het voorstel naar het bestuur opstuurt.

Een TWubje heeft verschillende rechten, zoals het aanvragen van subsidie. De precieze eisen hiervoor staan in het Huishoudelijk Reglement.

 

  

   

Mis jij nog een TWubje?  Stuur dan je voorstel voor een TWubje naar bestuur@studieverenigingtwist.nl met:
– De voorgestelde naam van het TWubje
– De namen van de voorzitter(s) van het TWubje (maximaal 2)
– Aantal huidige deelnemers van het proto-TWubje (minimaal 5, inclusief de voorzitters)
– Duidelijk en concreet doel van het TWubje
– Plaats en tijd van het waarop het TWubje bijeen zal komen, met informatie over hoe frequent het TWubje bijeen gaat komen

Al deze informatie kan na het oprichten nog altijd gewijzigd worden, mits het doorgegeven wordt aan het bestuur.

Let op, een TWubje kan pas gevormd worden als er minstens 5 T.W.I.S.T-leden (of vrienden) zijn die aan het TWubje deel willen nemen. Dit aantal is inclusief de voorzitters. Als je een TWubje wil vormen moet je dus eerst genoeg leden vinden die zich bij jou willen voegen, voordat je het voorstel naar het bestuur opstuurt.

Een TWubje heeft verschillende rechten, zoals het aanvragen van subsidie. De precieze eisen hiervoor staan in het Huishoudelijk Reglement.