Meteen naar de inhoud

Huidig bestuur

Shakha

21e bestuur der Studievereniging T.W.I.S.T., 2022-2023
Van links naar rechts: Federico Cassani, Rosalina Pegler, Nicolas Lotman, Dorien van Bakel, Jolan Douwes en Solenn van Heuckelum


Dorien van Bakel [dɔri:n vɑn ba:kɔl] (zij/haar)
Voorzitter
Wie ben ik? Ik ben de God-Empress. Mijn naam is Dorien, ik ben een derdejaars student in van de Beschrijvende Taalwetenschap-stroming. Ik heb het vermoeden dat ik stiekem een nerd ben, want ik hou van implosieven, Warhammer poppetjes verven, DnD spelen.. Enzovoorts. Ik ben super enthousiast om het gezicht van T.W.I.S.T. te zijn als de voorzitter en om veel nieuwe skills te leren. 

Jolan Douwes [‘joʊ.l​​ɑn ‘dau.ʋəs] (hij/hem)
Secretaris
Hallo! Ik ben Jolan, derdejaars descriptive student en ik ben jullie secretaris dit jaar! Beter lees je alle mails die ik stuur, anders word ik verdrietig :(. Naast secretaris zijn en taalwetenschap, hou ik van implosieven! Oh, en lezen, politiek, filosofie, spelletjes en plantjes. Ik kijk er heel erg naar uit naar het verslaan van mijn introversie, nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe skills leren. Ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in Scandinavische talen, vooral Zweeds, en de link tussen inheemse volkeren beschermen en de natuur.

Nicolas Lotman [ˈnɪkɔˌlɑs ˈlɔtmɑn] (tema)
Raamatupidaja (Penningmeester)
Pärast malaariat ja muid välitööde seiklusi, olen mina, möödunud aasta ainus aktiivne esimese aasta tudeng, nüüd T.W.I.S.T.-i juhtkonnas. Peale oma hinge T.W.I.S.T.-i varade õiglasele kaitsmisele pühendamise olen ma teise kursuse kirjeldava suuna tudeng ning mind huvitavad laensõnad indoeuroopa keeltest läänemeresoome ja uurali keeltesse (ma’n eestlane nii et loog ju…) Mulle meeldib ka lugeda ja kirjutada luulet ja proosat ning kui ma just eelnimetatutega hõivatud ei ole, siis võid mind leida jojotamas ja implosiive tegemas.

Rosalina Pegler [ro:salina pɛχlər] (zij/haar)
Commissaris Interne Communicatie

Wie ben ik? Ik ben waarschijnlijk degene die verantwoordelijk is voor het posten van oncharmante foto’s van jou op onze social media <3 Ik ben jullie assessor intern dit jaar, wat betekent dat ik ervoor moet zorgen dat alle communicatie binnen de vereniging vloeiend loopt. Ik ben een derde jaars descriptive student met een focus op Zuid Amerikaanse talen! Taaldocumentatie en taalbeschrijving zijn mijn main interests binnen taalwetenschappen, maar ik hou ontzettend veel van anthropologische taalkunde. Waar ik het meest van hou in de wereld? Naar concerten gaan, muziek (een vreemde combinatie van rock, folk, indie en heel veel Spinvis), katten, poezie, the Sims en naar musea gaan! Wat ik verschrikkelijk vind? Kaas, implosieven, prescriptivists en Putin. Ik hou van alle T.W.I.S.T. leden en ben erg excited om jullie assessor intern te zijn dit jaar <3

Solenn van Heuckelum [soːlɛn vɑn ɦøːkələm] (zij/haar)
Commissaris Externe Communicatie
Hi allemaal <3. Ik zal dit jaar de Assessor Externe Communicatie zijn. Dat houdt in dat ik contact houd met andere verenigingen, zowel studie- als studentenverenigingen. Daarnaast zal ik verantwoordelijk zijn voor de website. 
Ik ben, net als de rest van het bestuur, een Descriptive student, derdejaars om precies te zijn. Naast studeren (wat ik natuurlijk heel graag heel veel doe) houd ik ervan om implosieven te maken (sorry Goos), om veel buiten te zijn en veel te reizen. Om eindelijk te kunnen zeggen dat ik een echte hobby heb wil ik gaan beginnen met haken. Hoe dat gaat eindigen zal ik aan het einde van dit jaar vertellen..
Ik heb heel veel zin in komend jaar en ik hoop velen van jullie te zien bij activiteiten!!

ig: @federico.cassani

Federico Cassani [fe.de.’ri.ko kas:ani] (he/him; lui; él; hij/hem)
Assessore Organizzazioni Esterne (Commissaris Externe Organisatie)
Ciao belli! Sono Federico (o Fede o Fed), e finché non metti una r dopo la f, sei già mio amico. Quest’anno sarò il vostro carissimo assessore organizzazioni esterne e avrò l’onore e l’onere di essere il membro di T.W.I.S.T. più sexy nella storia dell’associazione. Scherzi a parte, i miei rami di linguistica preferiti sono descrittiva, sociolinguistica e linguistica romanza (italiana in primis ovviamente), quindi per l’amor del cielo, non mi nominare gli alberi, a meno che non sia durante una sessione di elicitazione. Oltre alla linguistica, tra le mie cose preferite ci sono mappe, bandiere, cibo, e gatti (mandami tante foto grz) e mi diletto a nerdeggiare tra giochi da tavola e videogiochi. Non vedo l’ora di incontrarvi tutti e di spaccarmi con voi :)))

Wat betekent elke bestuursfunctie?

VOORZITTER
De voorzitter van de vereniging begeleidt het bestuur en de vereniging. Dit houdt in dat diegene de bestuursvergaderingen leidt en de ALV’s (Algemene LedenVergadering). Om een vergadering te leiden, maakt de voorzitter eerst een agenda. Op deze agenda komen alle belangrijke punten te staan, zoals commissies, aankomende activiteiten, of andere dingen die heel goed gaan of juist heel slecht.
De voorzitter is ook aanwezig bij externe vergaderingen zoals de VerO (verenigingen overleg), de KleVer (kleine verenigingen overleg) en de StOP (Studievereniging Overleg Platform). Daarnaast zit deze persoon ook in meerdere commissies als begeleidend bestuurslid en probeert aanwezig te zijn bij zoveel mogelijk activiteiten.

SECRETARIS
De secretaris is de schrijver van de vereniging. Huh, schrijver? De secretaris schrijft de notulen tijdens bestuursvergaderingen en ALV’s. Bijna alles uit zo’n vergadering wordt opgeschreven: van belangrijke punten uitgelegd naar opmerkingen van aanwezigen. Naast het schrijven van de notulen is de secretaris verantwoordelijk voor mails beantwoorden die naar diegene is gestuurd en voor het schrijven van de maandelijkse nieuwsbrieven. Net als de voorzitter is deze persoon begeleidend bestuurslid in meerdere commissies, en probeert diegene om externe vergaderingen te volgen en zoveel mogelijk bij onze activiteiten te zijn.

PENNINGMEESTER
De penningmeester van de vereniging is verantwoordelijk voor het geld. Dit bestuurslid houdt de in- en uitgaves bij, maakt een begroting voor het gehele collegejaar en voor alle commissies. Als iemand een vraag heeft over geld, bijvoorbeeld wanneer een commissielid iets moet betalen, kan deze persoon naar de penningmeester toe. Maar het bestuur noch een commissie kan niet zomaar geld uitgeven aan dingen. De penningmeester houdt daarom ook de bonnetjes bij zich. Dit laat een overzicht zien wat waar aan is uitgegeven.
Net als de voorzitter en secretaris probeert de penningmeester bij zoveel mogelijk activiteiten te zijn en zit diegene in commissies.

ASSESSOR
Ons bestuur bestaat uit drie assessoren: een assessor interne communicatie, externe communicatie en externe organisatie. Elke assessor doet iets anders binnen de vereniging, maar ze werken heel veel samen. Daarom is het belangrijk om goed met elkaar te communiceren.
Assessor interne communicatie
Onze assessor interne communicatie is verantwoordelijk voor de communicatie binnen de vereniging. Dit betekent dat diegene verantwoordelijk is voor de sociale media, promotie en het maken van de maandprogramma’s. Deze assessor begeleidt ook meerdere commissies.
Assessor externe communicatie
Onze assessor externe communicatie is verantwoordelijk voor de website en de communicatie buiten de vereniging. Dit kan zijn dat diegene in contact komt met andere studie- of studentenverenigingen. Deze assessor updatet de website en Facebook waar nodig. Denk aan foutjes op pagina’s, het uploaden van de maandprogramma’s en het zetten van foto’s op de website. Deze persoon is net als de rest van het bestuur een begeleidend lid in meerdere commissies en zit dit jaar in de Talengala commissie.
Assessor externe organisatie
Onze assessor externe organisatie, ook wel onze ‘assessor nieuw bloed’ genoemd is ook verantwoordelijk voor de communicatie met andere partijen: in dit geval niet met andere Leidse verenigingen maar juist met andere partners. Denk dan aan de boekendeal met INDEXbooks, de universiteitsmedewerkers en onze zusterverenigingen in andere steden. Ook is deze persoon verantwoordelijk voor het enthousiasmeren en communiceren met eerstejaarsstudenten van taalwetenschap. Zowel bachelor als master studenten en hun mentoren. Deze assessor zit in meerdere commissies en organiseert de LANGU-dag met onze zusters.