TWubjes

Wil jij je passie voor oud-Germaanse poëzie met anderen delen? Wil jij een leuk groepje om wekelijks mee te kunnen borrelen? Misschien zoek je nog steeds een gesprekspartner om je zelfverzonnen taal mee te spreken. Dan zijn onze TWubjes misschien wat voor jou!

TWubjes zijn groepjes van T.W.I.S.T.-leden die met elkaar bepaalde activiteiten ondernemen. TWubjes worden gevormd door de leden zelf, en ze organiseren zelf hun eigen activiteiten. De oprichter van een TWubje heeft een ‘voorzitterstaak’ en stelt een plaats en tijd voor om als TWubje bijeen te komen en bedenkt hoe het TWubje precies ingevuld kan worden. Andere leden kunnen zich aansluiten bij zo’n TWubje, die bijv. wekelijks of maandelijks bijeenkomt, en/of een eigen WhatsApp- of Facebookgroep heeft.

Op het moment hebben we de volgende TWubjes:

Skandina(7)vi/íske/a/i TWu/úbben/urinn (Scandinavian TWub)

Oprichters: Tess Huijting, Jelle Christiaans
Omschrijving: Deze TWub is een vervolg van de Svenska TWubben. De focus ligt op het leren van Scandinavische talen en het organiseren van culturele activiteiten, om Scandinavië naar Leiden te brengen!
Meeten: We hopen om een keer per week te meeten in een van de universiteitsgebouwen, of bij een van de leden thuis. De tijden zullen in de WhatsApp groepsapp gestuurd worden.

Afrika TWub

Oprichter: Jesper Tittse
Omschrijving: Wij organiseren vooral culturele en taalkundige activiteiten voor alle Afrika fans die bij deze TWub willen!
Meeten: We meeten twee keer per maand. De tijd en locatie worden in de WhatsApp groepsapp gestuurd.

Tʷoki Pona

Oprichter: Matea Haverlík
Omschrijving: Wij gaan Toki Pona leren (of aan andere studenten leren) en we willen activiteiten die eraan gerelateerd zijn organiseren, bijv. dingen vertalen naar Toki Pona.
Meeten: We meeten één keer per week, waarschijnlijk op donderdagen van 15:00-17:00 uur.

Mis jij nog een TWubje?  Stuur dan je voorstel voor een TWubje naar assessor@studieverenigingtwist.nl met:
– De voorgestelde naam van het TWubje
– De namen van de voorzitter(s) van het TWubje (maximaal 2)
– Aantal huidige deelnemers van het proto-TWubje (minimaal 5, inclusief de voorzitters)
– Duidelijk en concreet doel van het TWubje
– Plaats en tijd van het waarop het TWubje bijeen zal komen, met informatie over hoe frequent het TWubje bijeen gaat komen

Al deze informatie kan na het oprichten nog altijd gewijzigd worden, mits het doorgegeven wordt aan het bestuur.

Let op, een TWubje kan pas gevormd worden als er minstens 5 T.W.I.S.T-leden (of vrienden) zijn die aan het TWubje deel willen nemen. Dit aantal is inclusief de voorzitters. Als je een TWubje wil vormen moet je dus eerst genoeg leden vinden die zich bij jou willen voegen, voordat je het voorstel naar het bestuur opstuurt.

Een TWubje heeft verschillende rechten, zoals het aanvragen van subsidie. De precieze eisen hiervoor staan in het Huishoudelijk Reglement.